โปรแกรมทัวร์ใหม่

THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD ชื่อทัวร์ : THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคา : 18,888 บาท
รายละเอียด : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ล่องเรือแม่นํ้าถัวเจียง แกรนด์แคนยอน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก ชมแสงสียามคํ่าคืน ณ เมืองโบราณฟ่งหวง
พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน – ธันวาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

FAMOUS IN TAIWAN 4D 3N BY TG ชื่อทัวร์ : FAMOUS IN TAIWAN 4D 3N BY TG
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา : 21,900 บาท
รายละเอียด : เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
เมนูพิเศษ !!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง
กำหนดการเดินทาง : เมษายน – สิงหาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

GRAND TAIWAN 5D 4N BY TG ชื่อทัวร์ : GRAND TAIWAN 5D 4N BY TG
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา : 25,777 บาท
รายละเอียด : ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะอุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
เมนูพิเศษ !!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง
กำหนดการเดินทาง : เมษายน – สิงหาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

PARADISE IN TAIWAN 5D3N BY BR ชื่อทัวร์ : PARADISE IN TAIWAN 5D3N BY BR
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคา : 19,777 บาท
รายละเอียด : เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำรํ่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา
เมนูพิเศษ !!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – สิงหาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

TAIWAN DREAM DESTINATION ชื่อทัวร์ : TAIWAN DREAM DESTINATION 6D 4N
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคา : 18,777 บาท
รายละเอียด : เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก101
เมนูพิเศษ !!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน – กันยายน 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

BEST JOURNEY IN TAIWAN ชื่อทัวร์ : BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคา : 16,777 บาท
รายละเอียด : ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิว พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
เมนูพิเศษ !!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน – กันยายน 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

Taiwan Jeed Jeed ชื่อทัวร์ : TAIWAN JEED JEED
ประเทศ : ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา : 19,888 บาท
รายละเอียด : อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค -ทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ !! ปลาประธานาธิบดี สุกี้ชาบูชาบู เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – ตุลาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

FRESH-OSAKA-TAKAYAMA-2017 ชื่อทัวร์ : FRESH OSAKA TAKAYAMA 5D3N
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคา : 27,900 บาท
รายละเอียด : เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวัดนํ้าใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกานํ้าชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ
ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่น เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 337 ที่นั่ง
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – 29 กันยายน 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

Hotline:
Tel : (662) 645-2680-5
Fax : (662) 645-2686-7
Mobile : 084-086-8181, 083-298-4684, 090-198-8759

Online service:
Ticket & Hotel : op.anandatour@gmail.com
Tour : outbound@anandatour.com
Car : cars@anandatour.com

บริการข้อมูลการขอวีซ่า

บริการข้อมูลเกี่ยวกับ การยื่นขอวีซ่า วิธีการยื่นขอวีซ่า ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า ของประเทศต่างๆ และบริการ รับยื่นวีซ่าแทน สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทน บริการทั้ง องค์กร หน่วยงาน และแบบบุคคล ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 02-645-2680-5

ทัวร์จีน

THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD ชื่อทัวร์ : THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคา : 18,888 บาท
รายละเอียด : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ล่องเรือแม่นํ้าถัวเจียง แกรนด์แคนยอน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก ชมแสงสียามคํ่าคืน ณ เมืองโบราณฟ่งหวง
พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน – ธันวาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

IMPRESSION-OF-ZHANGJIAJIE-2017 ชื่อทัวร์ : IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY FD
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา : 12,777 บาท
รายละเอียด : สัมผัสกับแกรนด์แคนยอนเมืองจีน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขาที่ยาวที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวสู่เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ชมศิลปะภาพวาดทรายชื่อดัง ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ และ ถนนคนเดินซีปู้เจีย พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน – กันยายน 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

GrandTourChina-201710-28 ชื่อทัวร์ : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) หวงหลง
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ราคา : 30,999 บาท
รายละเอียด : เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้นและลง)-เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-วัดเหวินชู ร้านหมอนยางพารา ร้านผ้าไหม- ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉินตู กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง : 19-24 // 21-26 ตุลาคม 2560 // 28 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

GrandTourChina-201710 ชื่อทัวร์ : เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เล่อซาน ง้อไบ๊
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 8 วัน 7 คืน
ราคา : 40,999 บาท
รายละเอียด : เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง เที่ยวเขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เฉินตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-เล่อซานล่องเรือ ชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียน ทรงช้าง-วัดเป้ากั๋ว ง้อไบ๊-เฉินตู-ร้านหมอนยางพารา-ศาลเจ้าสามก๊กถนนโบราณจินหลี่-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่-เฉินตู
กำหนดการเดินทาง : 20-27 // 21-28 // 22-29 ตุลาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ ชื่อทัวร์ : HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N BY XJ
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา : 10,777 บาท
รายละเอียด : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จากชั้น118 ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว
กำหนดการเดินทาง : มีนาคม -มิถุนายน 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทัวร์ต่างประเทศ

HAPPY-EGYPT-5D-2558 ชื่อทัวร์ : Happy Egypt 5วัน ไคโร-อเล็กซานเรีย-ไคโร
ประเทศ : อียิปต์
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา : กรุณาติดตํอสอบถาม บาท
รายละเอียด : บินตรงไม่เสียเวลา ไคโร-อเล็กซานเรีย-ไคโร โปรแกรมดี เที่ยวไฮไลท์ เที่ยวสบายๆ มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops) ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ราบสูงกิซ่า เมืองเมมฟิส ซัคคาร่า พิพิธภัณฑ์ฯ เมืองอียิปต์เก่า เมืองอเล็กซานเดรีย หลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แหํงโลกยุคกลาง ป้อมปราการเก่าแก่ หอสมุดฯ สุเหร่ามูฮัมหมัดอาลี ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนา City Star
กำหนดการเดินทาง : กำหนดการเดินทางปี 2015
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...