Hotline:
Tel : (662) 645-2680-5
Fax : (662) 645-2686-7
Mobile : 084-086-8181, 083-298-4684, 090-198-8759

Online service:
Ticket & Hotel : op.anandatour@gmail.com
Tour : outbound@anandatour.com
Car : cars@anandatour.com

บริการข้อมูลการขอวีซ่า

บริการข้อมูลเกี่ยวกับ การยื่นขอวีซ่า วิธีการยื่นขอวีซ่า ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ดาวน์โหลด แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า ของประเทศต่างๆ และบริการ รับยื่นวีซ่าแทน สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทน บริการทั้ง องค์กร หน่วยงาน และแบบบุคคล ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 02-645-2680-5

ทัวร์จีน

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3วัน

ชื่อทัวร์ : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3วัน ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 3วัน ราคา : 13,900 บาท รายละเอียด

Big...Amazing Guilin 7 Days 5 Nights

ชื่อทัวร์ : Big...Amazing Guilin 7 Days 5 Nights ประเทศ : จีน ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน ราคา : 17

เชียงของ เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 6 วัน 2 คืน

ชื่อทัวร์ : เชียงของ เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 6 วัน 2 คืน ประเทศ : ภาคเหนือของไทย ลาว จีน ระยะเวลา

ทัวร์ต่างประเทศ

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 4 วัน(QV)

ชื่อทัวร์ : หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 4 วัน(QV) ประเทศ : ลาว ระยะเวลา : 4 วัน ราคา : 18,

อินเดีย แสวงบุญสังเวชนียสถาน 10 วัน 9 คืน

ชื่อทัวร์ : อินเดีย แสวงบุญสังเวชนียสถาน 10 วัน 9 คืน ประเทศ : อินเดีย ระยะเวลา : 10 วัน 9 คืน

FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 6D 4N BY TG

ชื่อทัวร์ : FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 6D 4N BY TG ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน รา

AUTUMN IN HOKKAIDO 5D 3N BY TG

ชื่อทัวร์ : AUTUMN IN HOKKAIDO 5D 3N BY TG ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน ราคา : 47,90

ภูฏาน พาโร วังดี ทีมพู ปูนาคา 4 วัน 3 คืน

ชื่อทัวร์ : ภูฏาน พาโร วังดี ทีมพู ปูนาคา ประเทศ : ภูฏาน ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน ราคา : 55,900 บ

390

กวางเจา - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง

รายละเอียด...

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

Category: สิบสองปันนา
Published on 28 December 2012
Written by Super User Hits: 563

เชียงของ เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 6 วัน 2 คืน ชื่อทัวร์ : เชียงของ เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 6 วัน 2 คืน
ประเทศ : ภาคเหนือของไทย ลาว จีน
ระยะเวลา : 6 วัน 2 คืน
ราคา : ติดต่อสอบถาม
รายละเอียด : สวนป่าดงดิบ - สวนม่านทิง - โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ - โชว์พาราณสี - หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ - ชอปปิ้ง ตลาดไทลื้อ
เชียงของพัก : Chiangkhong Teak Garden Hotel
เชียงรุ้งพัก : HUOFA HOTEL / JING TAI HOTEL ระดับ 4 ดาวใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
กำหนดการเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 
Category: India
Published on 09 May 2014
Written by Super User Hits: 208

SAKURA FESTIVAL 7D 4N BY TG ชื่อทัวร์ : สามาเหลี่ยมอารยธรรม อินเดีย
ประเทศ : อินเดีย
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา : 27,900 บาท
รายละเอียด : เดลี - ประตูชัย - อัครา - ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ด - ชัยเปอร์ - นครสีชมพู โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์
กำหนดการเดินทาง : 22-26 พ.ค./12-15 มิ.ย./26-29 มิ.ย./24-27 ก.ค./21-24 ส.ค./4-7 ก.ย./18-21 ก.ย./8-11 ต.ค./6-9พ.ย./20-23 พ.ย./25-28 ธ.ค.57 27,900 บาท
11-14 ก.ค./9-12 ส.ค./23-26 ต.ค./4-7 , 10-13 ธ.ค. 57 28,900 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 
Category: ลาว
Published on 06 May 2014
Written by Super User Hits: 226

มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน (QV) ชื่อทัวร์ : เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
ประเทศ : ลาว
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา : 17,900 บาท
รายละเอียด : หลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์หลวง พระบาง ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้้าโขงชมถ้้าติ่ง ชมน้้าตกตาดกวางซี ชมและเลือก ซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่ บ้านผานม เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว สัมผัส เมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว และอื่นๆ อีกมากมาย เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย
กำหนดการเดินทาง : 26-29 มิ.ย. 24-27 ก.ค. 21-24 ส.ค. 25-28 ก.ย.57
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 
Category: ภาคเหนือ
Published on 27 December 2012
Hits: 291

ปาย - แม่ฮ่องสอน 5วัน 2คืน ชื่อทัวร์ : ปาย - แม่ฮ่องสอน 5วัน 2คืน
ประเทศ : ไทย
ระยะเวลา : 5วัน 2คืน
ราคา : ติดต่อสอบถาม
รายละเอียด : บริษัท อนันต์ดาทัวร์ ขอเชิญทุกท่านสัมผัสบรรยากาศมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเหนือ ชื่นชมมวลบุพชาติอันหลากหลายสวยงาม ชมร่องรอยอารยธรรมล้านนาไทย ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสประทับใจกับการบริการจากเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์มืออาชีพ กับโปรแกรมที่เรายินดีนาเสนอท่านและมีอัตราค่าบริการดังนี้……
กำหนดการเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

โปรแกรมทัวร์ใหม่

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 4 วัน(QV) ชื่อทัวร์ : หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 4 วัน(QV)
ประเทศ : ลาว
ระยะเวลา : 4 วัน
ราคา : 18,900 บาท
รายละเอียด : สัมผัสบ้านใกล้เรือนเคียง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) เสนอให้เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ.1995 (พ.ศ.2538) ด้วยความดั้งเดิมในสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่ยังคงรักษา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ทำให้เมืองหลวงพระบาง อดีตราชอาณาจักรล้านช้างที่ ยิ่งใหญ่ มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก มาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสาย ชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม ชม วัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่าซึ่งปัจจุบันเปิดเป็น พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้้าโขงชมถ้้าติ่ง ชมน้้าตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้า ทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม และอื่นๆ อีกมากมาย เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย
สายการบินลาวแอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง : 9-12 สิงหาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

อินเดีย แสวงบุญสังเวชนียสถาน 10 วัน 9 คืน ชื่อทัวร์ : อินเดีย แสวงบุญสังเวชนียสถาน 10 วัน 9 คืน
ประเทศ : อินเดีย
ระยะเวลา : 10 วัน 9 คืน
ราคา : 53,900 บาท
รายละเอียด : สาวัตถี-ลุมพินี- กุสินารา-พาราณสี-สารนาท-พุททธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา ชมทัชมาฮาล1 ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เดินทางโดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์ - JET AIRWAYS (9W)
กำหนดการเดินทาง : 8–17 ส.ค. // 12-21 ก.ย. // 17-26 ต.ค. // 6-15 พ.ย. // 5 – 14 ธ.ค. 57
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3วัน ชื่อทัวร์ : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 3วัน
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 3วัน
ราคา : 13,900 บาท
รายละเอียด : ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY + หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว + เก็บภาพประทับใจ กับเมืองจำลองของจีน+ชมโชว์สุดอลังการ ณ SPLENDID OF CHINA ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง + ช้อปสุดมันส์ ณ หล่อวู่ เซ็นเตอร์
พิเศษ1. บินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380
พิเศษ2. พักฮ่องกงระดับ 4 ดาว ไม่เหนื่อยลากกระเป๋า
พิเศษ3. อาหารพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
กำหนดการเดินทาง : 26-28 กรกฎาคม 2557 // 02-04 สิงหาคม 2557 // 09-11 สิงหาคม 2557 // 16-18 สิงหาคม 2557 // 23-25 สิงหาคม 2557 // 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 57 06-08 กันยายน 2557 // 13-15 กันยายน 2557 // 27-29 กันยายน 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 6D 4N BY TG ชื่อทัวร์ : FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 6D 4N BY TG
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคา : 46,900 บาท
รายละเอียด : เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะเหนือ ณ ฮอกไกโด ประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติค + ดื่มด่ำกับความงดงามของเมืองโอตารุ ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด ตื่นตาตื่นใจกับสวนดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่ โทมิตะ ฟาร์ม เต็มอิ่มกับการเก็บ และชิมผลไม้สดๆตามฤดูกาล ช้อปปิ้งจุใจที่ JR TOWER
แช่น้ำพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นฮอกไกโด
เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมล์ 50 %
กำหนดการเดินทาง : 13-18 สิงหาคม 2557 // 15-20 สิงหาคม 2557 // 22-27 สิงหาคม 2557 // 24-29 สิงหาคม 2557 // 27 สิงหาคม -01 กันยายน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

AUTUMN IN HOKKAIDO 5D 3N BY TG ชื่อทัวร์ : AUTUMN IN HOKKAIDO 5D 3N BY TG
ประเทศ : ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคา : 47,900 บาท
รายละเอียด : เยือนญี่ปุ่นดินแดน สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะฮอกไกโด เก็บภาพประทับใจกับคลองโอตารุอันโด่งดัง เก็บภาพประทับใจกับหอนาฬิกา ไอน้ำที่มีเพียง 2 เรือนในโลก ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารักของนกแพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ เมืองอาซาฮิกาว่า ณ หมู่บ้านราเมน ความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองโซอุนเคียว ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
เดินทางโดยสายการบินไทย สะสมไมล์ 50 %
แช่น้ำพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นที่ฮอกไกโด
กำหนดการเดินทาง : 01-05 ตุลาคม 2557 // 05-09 ตุลาคม 2557// 10-14 ตุลาคม 2557// 12-16 ตุลาคม 2557 // 26-30 ตุลาคม 2557 // 27-31 ตุลาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

Big...Amazing Guilin 7 Days 5 Nights ชื่อทัวร์ : Big...Amazing Guilin 7 Days 5 Nights
ประเทศ : จีน
ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
ราคา : 17,900 บาท
รายละเอียด : กุ้ยหลิน-ล่องแม่น้ำหลีเจียง-ขึ้นกระเช้าเหยาซาน เต็มอิ่มกับบรรยากาศ หยังซั่วเมืองแห่งธรรมชาติ และแหล่งช้อปปิ้งที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
พิเศษ...ชมโชว์ Dream Light Lijiang สัมผัสเมืองจำลองซ่ง พักหยังซั่ว 2 คืน
พิเศษ...ปลาแช่เบียร์ เป็ดย่างหนังกรอบ เผือกคริสตัล ขาหมูร่่ารวย
โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (PG821/822)
กำหนดการเดินทาง : 18 – 24 กรกฎาคม // 22 – 28 สิงหาคม // 12 – 18 กันยายน // 3-9 ตุลาคม // 24 – 30 ตุลาคม // 14 – 20 พฤศจิกายน 57
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

184/4 อาคารฟอรั่ม ชั้น 7 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
INBOUND TEL : (662)645-2329-32     OUTBOUND TEL : (662) 645-2680-5     Fax : (662) 645-2686-7     MOBILE : (668) 40868181, 40868383